Osmanlı Sosyalist Fırkası İstanbul'da 1910 yılında kuruldu. Başkanlığını İştirakçi Hilmi yaptı. Üyeler: Namık Hasan,Pertev,Tevfik,İbnil Tahir,İsmail Faik,Baha Tevfik,Hamid Suphi. Bu Partinin bir de Paris şubesi vardı.Kurucusu Dr. Refik Nevzad,üyeleri ise Avni Kemal,Hoca Kadri,Fuat Nevzat,Memil Zeki. İstanbul'da, solcu fikirler besleyen ve bunları yaymaya çalışan üçük bir aydın çevresi meydana gelmişti. Partiden önce dergi yayınlayan bu grup daha sonra parti kurup gazete de yayınlamaya başlamıştır.

Türkiye Sosyalist Fırkası Osmanlı Sosyalist Fırkası başkanı Hüseyin Hilmi anlaşmadan sonra, İstanbul'a gelmiş ve hemen yeni bir ad altında partisini canlandırmaya koyulmuş. Böylece 1919 Şubat'ında Türkiye Sosyalist Fırkası kurulmuştur. Bir ay içerisinde yayınlanan parti programı, Osmanlı Sos.Fırkası'ndan izler taşımakla birlikte, ona oranla daha ayrıntılı ve bilinçlidir. Programda önce sosyalizmin amacı açıklanmaktadır. Eşitsizlik ve adaletsizliğe dayanan bugünkü toplumun ana kuruluşunda değişiklikler yaparak, onu çekilebilecek bir duruma getirmek. Bunun için de partinin iki temel isteği vardı: Üretim ve dağıtım araçlarının devletleştirilmesi ve aynı amacı güdenlerle uluslararası işbirliği edilmesi.Bu dileklerin gerçekleştirilmesini beklerken, bir takım genel reformlar yapılmalıdır
one page back
back main

Make your own free website on Tripod.com