Make your own free website on Tripod.com
Tasfiyecilik
Rusya Komünist Partisi Tarihi
ZINOVYEV

Bolşevikler legal olanakların kullanılması konusunda taraftar vemuhalif olarak ikiye ayrılırken,diğer yanda menşevikler içerisinde 'tasfiyecilik' adını alan bir akım doğdu.

Menşevik şeflerin çoğu gizli eylemi (partiyi) tasfiye etmek gerektiğini,yani illegal örgütten vazgeçip 3 Haziran (*) rejimine uymanın, parti programını yumuşatmanın (sivri yanlarını gidermenin) sonuçta bunu çarlık monarşisinin kabul edeceği bir hale getirmenin, bir kez olsun devrimin artık bittiğini kabul etmenin ve kelimenin 'Avrupai' anlamında sosyal demokrat bir parti haline gelmenin zorunlu olduğunu düşünüyorlardı.

Bu eğilimin temsilcisi, şimdiki silah arkadaşımız, sevgili yoldaşımız Larin'den başkası değildi. O günlerde en öfkeli menşevik tasfiyecilerdendi ama bu onun zaman zaman bolşevizmin 'sol'unu temsil etmesini engellemedi. St. Petersburg'da Stolipin'in kasıtlı olarak hoşgörü ile karşıladığı 'Regeneration' adlı küçük, yasal bir dergi kurdu. Diğerlerinin yanı sıra Lejov, Potressov ve Levitski gibi isimlerin de bulunduğu bu menşevik tasfiyeciler grubuna Lenin, 'Stopilin'ci İşçi Partisi' adını takmıştı. Bu derginin ardından menşevikler, Martov, Dan, Potressov ve bir süre de Trotsky'nin katıldığı Naşa Zarya adlı bilimsel bir dergi kurdular.

Bizim illegal örgütümüzle alay ediyorlardı. 'Hangi şehirde olursa olsun acemi çocuklardan kurulu dernekler gruplandırmak zor değil, ancak akıllı insanlar kendilerini yeraltı eylemiyle sınırlandırmazlar, diye yazıyordu Larin.

Tasfiyeciler bizim Merkez Komite'yi boykot ettiler.Merkez Komite'de bulunan üç liderleri Mihail, Roman ve Yuri bu çocukluğu onaylamadıklarını, zaten Merkez Komite toplantılarına katılmayacaklarını, miadını doldurmuş bütün illegal örgütleri feshetmek ve Avrupa'dakine benzer bir sosyal demokrat parti kurmak gerektiğini ilan ettiler. Yurt dışında bulunan Martov ve Dan partimizdeki mevkilerini kaybetmemek için ılımlı bir tavır aldılar.Ve Lenin'in ifadesiyle kendi aralarında bir tür 'işbölümü'ne gittiler. Potressov, Lejov, Levitski, Larin ve arkadaşları St. Petersburg'a yerleşip buradan açıkça illegal partiyi bombardımana tutarlarken, Martov ve Dan, partiyi içeriden sabote etmek için yurtdışındaki illegal örgüt içinde kaldılar.

(*) Çarlık Dumasına seçim sistemini belirleyen yeni yasa 3 Haziran 1907'de açıklandı.

back